POLISH ENGLISH RUSSIAN

OFERTA:

  • AMBULANSE SANITARNE
  • WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSÓW
  • SYSTEMY DEKONTAMINACJI
  • SYMULATORY AMBULANSÓW
Symulator AMBULANSU

Możliwa instalacja w pomieszczeniach, do których nie ma możliwości wprowadzenia całych pojazdów lub ich nadwozi.